Serinyol Atıksu Arıtma Tesisi Devreye Alındı

Sağlıklı yaşam ve çevre ilkesiyle projelerini hayata geçiren Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU), Serinyol Atıksu Arıtma Tesisi’nin işletme öncesinde yersel tetkiklerin yapılarak devre alındığını bildirdi.

 

Yapı denetimi İller Bankası Adana Bölge Müdürlüğü ve HATSU Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığınca müştereken yürütülen Serinyol Atıksu Arıtma Tesisi’nin bilahare arıtılmış su kalitesinin yeterli seviyeye gelmesinin sağlanması ile de geçici kabul işlemleri başlatılacağını duyuran Genel Müdürlük, maliyeti 7 milyon 86 bin 194 TL olan ve 20 Eylül 2016 tarihinde başlatılan tesis inşaatının 9 ay gibi kısa süre içerisinde tamamlandığını kaydetti.    

 

Tesis ile Serinyol, Zülüflühan mahalleleri ve Mustafa Kemal Üniversitesi’nin evsel nitelikli atıksuların ‘Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ kriterliğine uygun olarak yaklaşık yüzde 90 giderim verimi ile arıtımın sağlanacağını bildiren İdare, tesisin 36 bin kişiye hitap edeceğini ve günde 3 bin 859 m3 debiyi karşılayacağına dikkat çekti.

 

Arıtılacak olan atıksuların temiz bir şekilde Asi Nehri’ne açılan Çaputlu Deresi’ne deşarj edileceğini hatırlatan HATSU, atıksu arıtma tesisi inşaatının kapsamında ilave kolektör hattı, ön arıtma ünitesi, havalandırma havuzları, anaerobik havuzlar, çökeltme havuzları, çamur susuzlaştırma ünitesi ve bunlara ait yardımcı üniteler ile çevre düzenlemesi yapımının yer aldığını açıkladı.