Tarihçe

HATSU Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanuna tabi olarak 12.11.2012 tarih ve 6360 sayılı yasa çerçevesinde 01.04.2014 tarihinde kurularak faaliyete geçmiştir.

 

HATSU'nun yetki ve sorumlulukları 2560 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Ayrıca, yerel yönetimleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok yasal düzenleme doğrudan veya dolaylı olarak HATSU'yu da ilgilendirmektedir.

 

HATSU Genel Müdürlüğü aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur.

 Diğer Görseller