Karar Özetleri

 

 T.C.

         HATAY SU VE KANALİZSYON İDARESİ

                   GENEL KURULUNUN 10.05.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUGU

                  OLAĞAN TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETLLERİ

 

 

KARAR TARİHİ 

10.05.2017

KARAR NO (01)  Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis tarafından seçilen tüm komisyonların aynı zamanda Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu komisyonları olarak görev yapmaları oya sunuldu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR TARİHİ  

10.05.2017

KARAR NO (02) Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Faaliyet Raporu oya sunuldu ve Genel Kurulun 10.05.2017 günlü olağan toplantısında 67 Kabul 6 Ret oyu ile 2016 yılı faaliyeti raporu mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

 

KARAR TARİHİ  

10.05.2017

KARAR NO (3)   Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Bilançosunun  incelenip rapor  düzenlenmek  üzere Plan  Bütçe Komisyonuna  havale edilmesi oya sunuldu mevcudun oy birlği  ile kabul edildi.

 

KARAR TARİHİ 

10.05.2017

KARAR NO (04)  HATSU Denetçileri  tarafından hazırlanan HATAY SU ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün  2016 Denetici Raporu Genel  Kurulun  10.05.2017 günlü olağan toplantısında okunarak Genel Kurul üyelerinin bilgisine  sunuldu.

 

KARAR TARİHİ  

10.05.2017

KARAR NO (05) Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü HATSU “Su Havzalarını  Koruma ve Kontrol Yönetmeliği” konusunun  incelenmek üzere Hukuk ve İçişleri komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesi oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR TARİHİ 

10.05.2017

KARAR NO (06) Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilene bazı  Dolu ve Boş Memur Kadro ihdası Değişikliği  oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR TARİHİ 

10.05.2017

KARAR NO (07) Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Payas Organize Sanayi Bölgesi arasında su  borcu  için yapılacak Sulh Sözleşmesini  imzalamaya Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü’ne yetki verilmesi oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

 

Genel Kurul Başkanı bir  sonraki  birleşimin  15 MAYIS 2017  tarih  ve saat:11.00 de yapılmak üzere birleşimi kapattı.

 

 

 

T.C.

           HATAY SU VE KANALİZSYON İDARESİ

               GENEL KURULUNUN 15.05.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUGU

                   OLAĞAN TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETLLERİ

 

 

KARAR TARİHİ 

15.05.2017

KARAR NO (08) Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2016 yılının Bilançosu ile Bütçe Kesin Hesabının bazı maddeleri mevcudun oy çokluğu ile, bazı maddeleri mevcudun oybirliği  ile kabul edildi.

 

KARAR TARİHİ 

15.05.2017

KARAR NO (09) Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü “Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliğinin uygun bulunduğu hakkındaki ortak komisyon raporu oya sunuldu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

                                                             

Genel Kurul Başkanı bir sonraki toplantısının 08 KASIM 2017  tarih ve  saat: 14.00 yapılmasını oya sundu ve kabul edildi.     

 

 

 


 

 Diğer Görseller