GENEL KURULUNUN 23.11.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU
T.C.
HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL KURULUNUN 23.11.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU
OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ
KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN ÖZETİ
23.11.2017 20         Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Performans Programı mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
23.11.2017 21   Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Ücret Tarifeleri mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
23.11.2017 22 Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Gelir Gider Bütçe Kararnamesi ile Bütçe ekindeki Yatırım cetveli mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
    Genel Kurul Başkanı bir sonraki birleşimin 07 MAYIS 2018 tarih ve saat: 14.00 te yapılmak üzere birleşimi kapattı.