Abonelik için İstenilen Belgeler

MESKEN

1) Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi (İmar Barışı)

2) (Kiracı için) Kira Kontratı,  Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

3) Tapu Fotokopisi

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

 

ŞİRKET

1) Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi (İmar Barışı)

2) (Kiracı için) Kira Kontratı, Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası 

3) Tapu Fotokopisi

4) İmza Sirküleri Aslı

5) Şirket Kaşesi

6) Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

7) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi  (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki     Binalardan)

 

DERNEK

1) Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi (İmar Barışı)

2) (Kiracı için) Kira Kontratı, Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

3) Tapu Fotokopisi

4) Karar Defteri Fotokopisi

5) Dernek Kaşesi

6) Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

7) Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki  Binalardan)

 

 

TİCARETHANE

1) Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi (İmar Barışı)

2) (Kiracı için) Kira Kontratı,  Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

3) Tapu Fotokopisi

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

6) Zorunlu Deprem Sigortası  Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

                                                      

 

İNŞAAT

1) İnşaat Ruhsatı Fotokopisi

2) Tapu Fotokopisi

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4) Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

5) Su bağlanacak Kısma Sayaç Kutusu

 

 

ATIKSU

1) (Kiracı için) Kira Kontratı, Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

2) Tapu Fotokopisi

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4)  İmza Sirküleri Aslı

5) Şirket Kaşesi

6)  Atık Su Sayacının Fabrika Seri No ve Markası

7) Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

 

ORTAK MAHAL

1) Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi (İmar Barışı)

2) Karar Defteri  

3) Yönetim Kaşesi

4) Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)Diğer Görseller