Ücretler ve Tarifeler
T.C.
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü (HATSU)
2018 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)
MADDE  1 :  İÇMESUYU , KSUB ve YERALTI SUYU SATIŞ TARİFESİ    
 
A- İÇME SU TARİFESİ
TL
a)
Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için  
2,30
b)
Toplu Su satış abonelerinden beher m3 için……………….………………………………………..
4,50
c)
Bahçe sulama amaçlı aboneliklerden 1 aylık dönemde beher m3 için………………………………..
4,25
d)
Resmi Kurum ve Kuruluşlardan, Belediyelerden 1 aylık dönemde beher m3 için    ( Değişik 24.01.2018 tarih ve 2018/02 nolu Genel Kurul Kararı )
3,45
e)
Resmi Eğitim Kurumları, resmi ve özel öğrenci yurtları, akşam sanat okulu ve öğretmen 
 
 
evlerinden beher m3 için ( 24.01.2018 tarih ve 2018/02 nolu Genel Kurul Kararı ile İptal Edilmiştir.)
0,00
f)
İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..……….
4,25
g)
İnşaatlar aboneliklerinden 1 aylık dönemde beher m3 için.……………………….……….
8,50
h
Büyük Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ………………………………...………
8,50
ı)
Apartmanlarda bahçe sulama amaçlı aboneliklerden beher m3 için ……………………………….. 
8,00
B- KSUB TARİFESİ
 
a)
Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...……………..……
0,45
b)
Resmi Kurum ve Kuruluşlardan,Belediyelerden 1 aylık dönemde beher m3 için                                                        ( Değişik 24.01.2018 tarih ve 2018/02 nolu Genel Kurul Kararı)
0,68
c)
İşyerlerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………………………..……….
0,45
d)
Sanayi Kuruluşlarından 1 aylık dönem için beher m3’ü ………………………………...………
0,45
e)
DSİ Bölge Müdürlüğünden izin alarak Yeraltından kendi imkanları ile su çıkaranlar, bu suları kullandıktan sonra HATSU Genel Müdürlüğü kanalizasyon şebekelerine boşaltması halinde kademe uygulaması yapılmaksızın su sayacında tahakkuka esas olan sarfiyat kadar,kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli olarak beher m3'ü....................................................   
1,50
 
TL ücret alınır.
 
f)
Masura abonelerinden 1 aylık dönemde beher m3 için……………………...……………..……
0,45
Köy iken Mahalle olan Yerler
 
5216 ve 6360 Sayılı yasalar ile  HATSU Genel Müdürlüğüne hizmet alanına giren köyler için aşağıda bulunan ücretler uygulanacaktır. Ancak bu uygulama 5216 sayılı yasa ile Hatsu Genel Müdürlüğüne hizmet alanına giren köylerde yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra abone olanlar için (Site, TOKİ, Bireysel aboneler v.b.) uygulanmayacaktır.
 
a)
Köylerde bulunan tüm aboneliklerden 1 aylık dönem için beher m3’ü 
0,58
b)
Köylerde bulunan tüm aboneliklerden KSUB Bedeli olarak 1 aylık dönem için beher m3’ü …...……...……….
0,30
 
 
 
C -SAYAÇSIZ ATIK SU ABONELERİNDEN ALINACAK ATIK SU ÜCRETİ
 
 
 
M3/AY
a)    Meskenlerden
12,00
b)    İşyerlerinden
15,00
c)    Sanayi tesislerinden
100,00
d)
İnşaatlardan
100,00
e)   Resmi dairelerden
50,00
f)    Bunların dışında kalan yerlerden
50,00
D- DİĞER ÜCRETLER
 
a)  Su açma -kesme 
10,00
b)  Su bağlama ücreti
70,00
c)   Su sayaç yeri değiştirme ücreti
60,00
d)   Su sayacı değiştirme ücreti (Sayaç bedeli hariç)
14,00
e)   Su tesisat keşif,muayene ücreti
 
      Meskenlerden
50,00
      İşyerlerinden
60,00
      İnşaat ,şantiye,sanayi tesislerinden
200,00
f)    Tapulu (masuralı) su koruma ücreti
 
      Tam masura
5,00
 
1/2 masura
4,00
g)
Basılı evrak ücreti
8,00
h)
300 m2 üzerindeki bağ ve bahçesini ticari amaç için şehir  içme suyu ile sulayanlardan
1.750,00
 
TL. ücret alınacaktır.
 
MADDE 2 :  DİĞER UYGULAMALAR
a)
Şehit Ailelerinin birinci derece yakınlarına ve Gazilere (durumlarını belgelemek ve yalnızca 1 abonelik verilmesi suretiyle) % 50  indirimli tarife  uygulanır.
b)
% 40 ve üzerinde engelli vatandaşlara; durumlarını belgelemek, devlet hastanelerinden alınan süreklilik arzeden özürlü sağlık kurulu raporu, Başbakanlık Özürlü İdaresinden alınan Özürlü Kimlik Kartı, 18 yaşını geçtiğini gösteren nüfus kayıt örneği ve ikemetgah ilmuhaberi ile başvurmaları halinde, sadece 1 mesken aboneliği için % 50 indirimli tarife uygulanır.
c)
Fakir, yardıma muhtaç ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayanlara durumlarını belgelemeleri kaydıyla % 50 indirimli tarife uygulanır.
d)
İbadethaneler, Cemevleri ve ziyarethanelere su sayacı takmak suretiyle abone kaydı yapılacak olup bu yerlerden  İlk sözleşme bedeli hariç İçmesuyu ve KSUB ücreti alınmayacaktır.
e)
Belediyelere bağlı mezarlıklara su sayacı takmak suretiyle abone kaydı yapılacak olup bu yerlerden  İlk sözleşme bedeli hariç İçmesuyu ve KSUB ücreti alınmayacaktır.
f)
Sözleşme iptal edilmesi esnasında güncelleştirilecek, iade edilecek teminat abonenin ödediği teminat bedelinin altına düşmesi durumunda abone mağduriyetini önlemek için aboneden alınan teminat bedeli iade edilir.
 
g)
Hükmi ve hakiki şahıslar ; yeraltından çıkardıkları suların  çıkış yerlerine sayaç bağlama mecburiyetindedirler.Sayaç takmayan veya takılmasını istemeyenler İdarenin götürü bedel üzerinden m3 su mikatrının belirlenmesini talep etmek zorundadır. Hükmi ve hakiki şahıslardan, sayaç takmayanlara veya İdareden m3 su miktarını götürü bedel üzerinden belirlenmesini talep etmeyenlere motor debilerine göre akıtılan her m3 su miktarının üç misli cezalı olarak tahakkuk ve tahsili yapılır. Bu hesaplama yapılırken motorun 24 saat çalıştığı kabul edilir. 
 
Kaynaksuyu veya hamsu satışı 1 aylık dönem için beher m3’ü  için kendi tarife ücretinin %50' si uygulanır.
h)
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 6360 Sayılı Kanunla HATSU Genel Müdürlüğünün görev ve hizmet alanı içerisine giren yerleşim yerleri ile orman köylerinde kanalizasyon şebekesi bulunan yerlere uygulamadaki geçerli KSUB tarifesinden aylık su tüketim miktarına göre Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli tahakkuk ettirilecektir. Ancak, verilecek olan vidanjör hizmetinden ücret talep edilmeyecektir. 
 
Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlere uygulamadaki geçerli KSUB tarifesinden aylık su tüketim miktarına göre Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli tahakkuk ettirilmeyecektir. Ancak, verilecek olan vidanjör hizmetinden ücret talep edilecektir. 
ı)
Bu ücret tarifesinde yer alan ücretler KDV dahil olmayıp yasal oranlara göre ayrıca KDV tahakkuku yapılacaktır.
j)
2017 yılı içeririsinde içmesuyu tarife modeli olarak kademesiz tarife uygulanması ve uygulama aralığının aylık dönemler halinde uygulama zamanının ise Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım -Aralık ayları olarak belirlenmiştir. 
k)
 Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. ( 24.01.2018 tarih ve 2018/02 nolu Genel Kurul Kararı ile eklenmiştir.)
 
Madde 3 : VİDANJÖR TARİFESİ 
 
 
        Vidanjörün bir seferlik çekim hizmeti ücreti; HATSU Genel Müdürlüğü, Tarifeler Yönetmeliğinin 19. Maddesinde belirtilen esaslara göre alınır.
 
Madde 4 : KANAL TEMİZLEME TARİFESİ 
 
 
        Parsel bağlantı kanalları herhangi bir nedenle tıkanan KSUB abonelerinin kanalı, Kanal Temizleme Aracı ile açılır. Kanal Temizleme Aracının saatlik temizleme hizmet ücreti; HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 20.Maddesinde belirtilen esaslara göre alınır.
 
Madde 5 : İŞ MAKİNASİ (KAZICI YÜKLEYİCİ) TARİFESİ 
 
 
       Kanal bağlantılarını yapmak veya kanal şebekesini uzatmak durumunda olanlara,idarenin işleri olanak veriyorsa, kanal iş makinesi (kazıcı yükleyici) kiralanabilir. İş makinesi saatlik hizmet ücreti; HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 21.Maddesinde belirtilen esaslara göre alınır.
 
Madde 6 : TEKNİK DENETİM VE PROJE İNCELEME TARİFESİ
 
 
      İmar durumu alınmış kanal bağlantısı, atık su, yağmur suyu, çukur projeleri, bina ve yapıların sıhhi tesisat projelerinin idaremizce incelenerek onaylanması yapılan mühendislik hizmetleri için abonelik tesis etmek isteyenlerden bir defaya mahsus olmak üzere teknik denetim ve proje inceleme bedeli; 3 mühendis / saat, 1 bilgisayar işletmeni / saat ücreti toplamıdır.
 
Bu ücretler aşağıdaki şekilde tespit edilir:
 
 
            a) Konutlarda :                   Daire sayısı x İnceleme ücreti
 
 
2
 
 
            b) İşyerlerinde :       Toplam inşaat alanı (m2) x İnceleme ücreti
 
 
100
 
 
            c) Otel ve Motellerde  :    Oda sayısı x İnceleme ücreti
 
 
5
 
 
            d) Okullar ve ibadethanelerde : Toplam inşaat alanı (m2) x İnceleme Ücreti
 
 
500
 
 
      Proje inceleme ücreti, konutlarda en az iki daire, işyerlerinde de 100 m2, otel ve motellerde 5 oda, okullar ve ibadethaneler de 500 m2 için hesaplanan ücrettir.
 
Ücret tahsil edildikten sonra proje onaylanır.
 
 
     Yapının imar durumunda, İmar Kanununun 23. maddesine tabi olduğu belirtilmiş yerlerde; Su, Kanal, Yağmursuyu, Kullanılmış Su Çukuru Teknik Denetim ve Proje İnceleme Ücreti ;HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 23,24, 25, 26 ve 27. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulanır.
 
Madde 7 : ŞUBE YOLU BAKIM ve ONARIM TARİFESİ
 
 
     Şube yolu bakım ve onarım masrafları ; HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 28. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulanır. Buna göre; 
 
     Şube yolu bağlantı bedeli 1 metre Tül için (Zemin tahrip bedeli hariç) Kentsel alanlarda …...…….. …..   100.00
 
     Şube yolu bağlantı bedeli 1 metre Tül için (Zemin tahrip bedeli hariç) Kırsal alanlarda …...……. ….….. .  80.00
 
Madde 8 : SAYAÇ MUAYENE TARİFESİ
 
 
      Sayaç Muayene ücreti ; HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulanır.
 
Madde 9 : TEMİNATLAR TARİFESİ
 
 
      Sözleşme imzalayan her aboneden bir tahakkuk dönemindeki su tüketim bedelinin karşılayacak kadar “Teminat” alınır. Teminat bedeli alınmadan aboneye su bağlantısı yapılamaz. Teminat bedelleri HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 30. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulanır.
 
Madde 10 : SU SAYACI TARİFESİ
 
 
     Su Sayacı Bedeli ; HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulanır.
 
Madde 11 : KULLANILMIŞ SU TEMİNATI
 
 
     Şehir şebeke suyu haricinde, kendi imkânları ile kuyu vb. yerlerden elde ettikleri suyu, kullanıp kanalizasyona atan özel ve tüzel kişilerden  HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 32. Madde esasları dâhilinde, türlerine göre kullanılmış suların uzaklaştırma teminatı alınır.
 
Madde 12 : KANAL YAPIM TEMİNATI
 
 
       3194 sayılı İmar Yasası’nın 23’ncü maddesi uyarınca imar durumu verilmiş taşınmazların atık su bağlantı projeleri bedeli için HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 33. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
 
Madde 13 : KANAL YAPIM ve KANAL BAĞLANTI TARİFESİ
 
 
      Kanal Yapımı ve Kanal Bağlantı Ücreti ; HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 34. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
 
Madde 14 : SU ve KANAL HARCAMALARINA KATILIM PAYI TARİFESİ
 
 
       3239 sayılı Kanunla değişik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 87, 88 ve 89. maddeleri ile HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 35. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
 
Madde 15 : KİRLİLİK ÖNLEME PAYI (KÖP) TARİFESİ
 
 
       Endüstriyel nitelikteki KSUB kaynağı olan her kuruluş, bulundukları mahalde kanalizasyon şebekesi olsun olmasın, KSUB’larındaki kirletici parametre değerleri deşarj kısıtlamaların üzerindeki değerlerde olduğu sürece HATSU’ca saptanan oranlar dâhilinde kirlilik önlem pay (KÖP) öderler. Bu bedel “için Atıksuların kanalizasyon şebekesine deşarj yönetmeliğinde” belirtilen esaslar dâhilinde, HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 36. maddesine göre uygulama yapılır.
 
Madde 16 : PROJE ONAY TARİFESİ
 
 
      HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 37. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
 
Madde 17 : TEMİNAT CİNSLERİ
 
 
     HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Maddde 38 ;
 
Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;
 
 
1- Para ve anında paraya çevrilebilir devlet tahvilleri
 
 
2- Limit dâhili süresiz kesin banka teminat mektubu
 
 
3- 1 veya 2. derece ipotek kabul edilir. Ancak, iskân müsaadesinden evvel 1 veya 2. derece ipotek 1 ve 2. maddelerden para, devlet tahvili ve banka teminat mektubuyla değiştirilebilir.
 
Madde 18 : TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI
 
 
       Tahakkuk ve tahsilâtla ilgili esasları belirlemeye, devreleri tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Alacaklar ile kaçak ve usulsüz kullanımlara uygulanan cezalar süresi içerisinde ödenmedikleri taktirde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili ve Usulü Hakkında Kanun da belirtilen gecikme cezaları uygulanır.
 
Madde 19 : SU KAPAMA ve AÇMA TARİFESİ
 
 
        Borcun ödenmemesi halinde veya yönetmeliğe aykırı davranış nedeniyle abonenin suyu kapatılır ve kapama ücreti alınır. Borcun ödenmesi halinde suyu kullanıma açılır ve su açma ücreti alınır. Bu açma-kapama ücreti her açma kapama nedeniyle tahsil edilir. Açma-kapama ücreti; HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 40. maddesinde belirtilen esaslara göre tespit edilir.
 
Madde 20 : KAÇAK VE USULSÜZ SU KULLANMAK
 
 
       Kaçak Su; Su dağıtım ve şebeke hattından, şube yolundan, kuyu ve kaynaktan; delerek, boru döşeyerek, motor bağlayarak v.s. sayaçsız olarak su temin etmektir. Kaçak su olayı, en az iki işletme personeli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve soruşturma sonucu bir tutanak ile tespit edilir. Kaçak Su kullanımı, aynı zamanda su hırsızlığı suçunu da oluşturduğundan, bu suçu işleyen özel veya tüzel kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve Kaçak Su kullananlara HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 31 ve 41. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
      Usulsüz Su Kullanmak; Ölçümü Engellemek, Usulsüz Su Vermek ve Kullanmak, Abone Grubunu İzinsiz Olarak Değiştirmek HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinde yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır. Bu gibi fiilleri işleyenlere Tarifeler Yönetmeliğinin 42. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.                                     
 
Madde 21 : SU SAYACINI TAHRİP ETMEK
 
       Su sayaçlarını idarenin belirleyeceği şekilde korumayan, kasten kıran, kullanılmayacak hale getiren, donmasına karşı önlem almayan ve kaybeden aboneler için, aşağıda belirlenen miktarda sayaç tahrip cezası uygulanır:
1.
Konutlardan…………………………………………………………
300.00
2.
İşyeri ve ticarethanelerden …………………………………………
500.00
3.
Şahıs şantiyelerden ……………………………………………..
500.00
4.
Müteahhit şantiyelerinden …………………………………………….
1.000.00
5. 
Resmi Daire ve KİT’ lerden…………………………………………
500.00
 
TL ücret alınır.
 
 
Madde 22 : MÜHÜR KOPARMAK
 
 
         Sayacın mührünü ve mühür bağını kopartmak yasaktır. Kapatılan suya ait bağ mührünü kopartan konut, işyeri,  sanayi v.b gibi abone gruplarına HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 43. maddesinde belirtilen esaslara göre uygulama yapılır.
 
Madde 23 : YETKİSİZ MÜDAHELE
 
 
        Şube yolunda veya şebekede tahribat yapmak, gereksiz müdahalede bulunmak, idareden habersiz sayacın ve şube yolunun yerini değiştirmek yasaktır. Bu fiili işleyenlere su kaybı dâhil toplam zarar tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında yasal işlem yapılır (HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 44).
 
Madde 24 : KAÇAK KANAL BAĞLANTISI
 
 
       İdare tarafından onaylanmış proje olmadan kanal bağlantısı yapılamaz. Bu gibi davranışlarda bulunanlara HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 45. maddesi uyarınca işlem yapılır.
 
Madde 25 : YAĞMUR SULARININ KANALA AKITILMASI
 
 
       Yağmur sularını bağlantı yaparak atık su kanalına akıtanların bağlantısı iptal edilir ve idarece yapılan giderler % 50 fazlasıyla kendisinden alınır. Tekrarında bağlantı varsa iptal edilip gideri 2 kat fazlasıyla alınır. Üçüncü tekrarda ise ikinci tekrardaki para alınmakla birlikte bir hafta süre ile suyu kesilir  (HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 46).
 
Madde 26 : ÇEVREYE ZARAR VERMEK
 
 
       Atık su çukuru olmayan ve kullanılmış sularını kaçak kanallara veya bunlar aracılığıyla dolaylı yahut doğrudan denize, doğal mecralara veya açığa akıtanların suyu, abone iseler atık su çukuru yaptırana kadar kesilir. Su abonesi değilseler, haklarında yasal takibat yapılmakla birlikte atık su çukuru yapılıncaya kadar atık su bedeli tarifesinde belirlenen miktarın 3 katı olarak tahakkuk yapılır ve tahsil edilir (HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 47).
 
Madde 27 : ÇUKURLARIN ÇEVREYE BOŞALTILMASI
 
 
     Atık su çukurunda birikmiş sularını açığa boşaltanların veya taşmasına fırsat verenlerin çukurları; idareden vidanjör isteğinde bulunmamış iseler, birinci defasında % 25, ikinci defasında % 50, üçüncüsünde % 100 zamlı olarak idare tarafından boşaltılır, bedeli ilgilisinden tahsil edilir, aynı zamanda bir hafta süreyle suyu kesilir (HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 48).
 
Madde 28 : PROJELERE UYULMAMASI
 
 
      Atık su çukurları veya bağlantı kanalları, projesine uygun olmamasına rağmen oturma izni verilmesi halinde, sorumlular hakkında idari takibat yapılmakla birlikte, bağlantı kanalı veya atık su çukurunun projeye uygun hale getirilmesine kadar sular kesilir. Verilen süre içerisinde yapılmaması halinde, iş idare tarafından yapılır ve giderler % 50 fazlasıyla ilgilisinden tahsil edilir (HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 49).
 
Madde 29 : TESİSLERE ZARAR VERME
 
 
Su ve kanalizasyon tesislerine, bilerek veya bilmeyerek çeşitli nedenlerle zarar verenler hakkındaki devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanmakla beraber, zararın giderilmesi için yapılan harcamalar % 50 fazlası ile Tarifeler Yönetmeliğinin 50.Maddesindeki hükümlere göre zarar verenden tahsil edilir. (HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği Madde 50).
 
Madde 30 : SUYUN KAPANMASI
 
 
Borcunu ödemeyen abonelere aşağıdaki müeyyideler uygulanır (Tarifeler Yönetmeliği Madde 52).
 
a) 
Borcunu ödemeyen abonelerin suları kapatılır. Yer altı suyu kullanarak kullanılmış suları uzaklaştırma bedelini ödemeyen abonenin su kaynağı iptal edilerek mühürlenir. Borçlu ayrıca su hizmetlerinden yararlanıyor ise şebeke suyu kesilir.
b)
Su kapanmasına rağmen borç ödenmez ise ve su kapama tarihinden üç dönem sonra borç tahsil edilemez ise sözleşme iptal edilir. Borç kanuni yollardan tahsil edilir.
Madde 31: ARAZÖZLE SU VERME ÜCRETİ      
a) 
Konutlara ve Kamu Kuruluşlarına ; arazözle verilecek her m3 su için konutlara uygulanan SU ve KSUB tarifesi birlikte uygulanır.
b)
İşyerleri, ticarethaneler ve ticari maksatla su isteyenlere ; arazözle verilecek her m3 su için yürürlükteki işyeri SU ve KSUB tarifesi birlikte uygulanır.
c)
Sanayi kuruluşlarına ; arazözle verilecek her m3  su için sanayi kuruluşlarına uygulanan SU ve KSUB tarifesi birlikte uygulanır.
d)
Kendi araçları ile konutlarına, fabrikalarına, işyerlerine içmesu talabinde bulunanlara ; her m3 için ilgili tarifeleri % 10 indirimli olarak uygulanır.
e)
Büyükşehir Belediye sınırları dışına çıkılması halinde bu ücretler % 100 zamlı olarak alınır.
DİĞER TARİFELER
 
Madde 32-VİDANJÖR HİZMET TARİFESİ
 
 
Vidanjörün bir seferlik çekim hizmeti bedeli:                                                                       
50.00 TL
 
Madde 33-KANAL TEMİZLEME HİZMET TARİFESİ
 
 
Kanal Temizleme aracının bir saatlik çalışma ücreti:  
80.00 TL
 
Madde 34-İŞ MAKİNASI(KAZICI YÜKLEYİCİ)TARİFESİ ve                                                                                                                  DİĞER İŞ MAKİNALARI VE ARAÇLAR TARİFESİ
 
 
Kepçe-Kanal Kazıcı                                                                                                                           
120.00 TL
 
Ekskavatör(25 Tonluk)
120.00 TL
 
Ekskavatör(30 tonluk)
155.00 TL
 
Greyder (35 Tonluk)
180.00 TL
 
Greyder(45 tonluk)
200.00 TL
 
Kepçe(JCB)
75.00 TL
 
Madde 35-İMAR DURUMU ALINMIŞ KANAL BAĞLANTISI
 
 
İnceleme Ücreti
80.00 TL
 
Tarifeler yönetmeliği 23 Maddedeki bölümlerle ilgili ücretlerin % 25 oranında daha az tahsil edilir.
 
 
a)1 Km başına;
75.00 TL
 
b)Her 6 Lt/sn için
105.00 TL
 
c)Kanalların röleve projeleri her bir km için
145.00 TL
 
Su hatlarını ve İmar Kanunun 23’ncü maddesindeki koşullar nedeniyle kanalı yapmayı üstlenenler 
270.00 TL
 
Kanal Katılma payı alınmış ise Kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınmaz.
 
 
Madde 36-Tarifeler Yönetmeliği Madde 36 a Bendi Kapsamında Endüstrilere Göre Alınacak KÖP Ücretleri
 
Kirlilik Önlem Payı (KÖP) hesabı için aşağıda verilen formül kullanılır:
 
KÖP = a x Q x I
 
Formülde;
 
KÖP = Kirlilik önlem payı (TL/gün, KDV hariç)
 
a = KSUB birim Fiyatı ( TL/m3) ( HATSU Genel Kurulu tarafından yayınlanan ücret tarifesine
göre belirlenen ilgili “ KSUB birim fiyatı” nın % 20’si alınır.)
 
Q = KSUB debisi (m3/gün) ( KSUB debisi  İdare’ce yerinde, literatür değerler ve benzer iş
kollarında yapılan incelemelere göre tespit edilir.)
 
I = Kirlilik katsayısı ( Endüstrilerin sektör bazında ayrılarak kirletici parametrelerine göre
belirlenen katsayı ) Sektörlere göre belirlenen “I” değerleri Tablo 2  Listesinde verilmiştir.
 
Tarifeler Yönetmeliği Madde 34 Kanal Yapımı ve Kanal Bağlantı Ücreti
400.00 TL
 
Tarifeler Yönetmeliği Madde 36 b fıkrası  Deşarj Kalite  Kontrol Ruhsatı  1 Saatlik Keşif Bedeli                                                                                                              50,00 TL
50,00 TL
 
Kanal Bağlantı İzni 1 Saatlik Keşif Bedeli
50,00 TL
 
Madde 37-Tarifler Yönetmeliği Madde 37 Proje Onay Teminatı 
 
 
(Tesis 7 gün içinde projeye uygun hale getirilmediği takdirde teminat İdaremize irad
 
 
kaydedilecektir.)
2.000,00 TL
 
Madde 38 -
 
 
Tarifeler Yönetmeliği Madde 45,46,47,48,49,50 İhlal Kapsamına Giren Davranışlara
uygulanacak ücretler (Hatsu Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Madde 33)
 
 
İhlalin 1. Gerçekleşmesinde            Bağlantı Ücreti X %50 fazlası =
948.53 TL
 
İhlalin  2. Kez Gerçekleşmesinde   Bağlantı Ücreti X %50 fazlası X 2  =                       
1.897.06 TL
 
İhlalin  3. Kez Gerçekleşmesinde   Bağlantı Ücreti X %50 fazlası X 3  =                    
2.845.59 TL
 
Madde 39-
 
 
   Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği Madde 31 Proje Onay Ücretleri
 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 Yılı Birim Fiyat Listesinde belirtilen fiyatlardır.
 
 
Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel (Mekanik) (Q≤50 m3/gün)
271.19
 
Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel+Biyolojik (Q≤50 m3/gün)
728.81
 
Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel+Kimyasal (Q≤50 m3/gün)
728.81
 
Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel+Kimyasal+Biyolojik (Q≤50 m3/gün)
1,093.22
 
Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel (Mekanik) (50<Q≤250 m3/gün)
449.15
 
Atıksu  Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel+Biyolojik (50<Q≤250 m3/gün)
1,093.22
 
Atıksu  Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel+Kimyasal  (50<Q≤250 m3/gün)
1,093.22
 
Atıksu  Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel+ Kimyasal+ Biyolojik  (50<Q≤250 m3/gün)
1,470.34
 
Atıksu  Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel (Mekanik) (250<Q≤1000 m3/gün)
618.64
 
Atıksu  Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel+Biyolojik (250<Q≤1000 m3/gün)
1,470.34
 
Atıksu  Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel+Kimyasal  (250<Q≤1000 m3/gün)
1,470.34
 
Atıksu  Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel+ Kimyasal+ Biyolojik (250<Q≤1000 m3/gün)
1,826.27
 
Atıksu  Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel (Mekanik) (Q>1000 m3/gün)
775.42
 
Atıksu  Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel+Biyolojik  (Q>1000 m3/gün)
1,826.27
 
Atıksu  Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel+Kimyasal (Q>1000 m3/gün)
1,826.27
 
Atıksu  Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel +Kimyasal+Biyolojik   (Q>1000 m3/gün)
2,203.39
 
Atıksu  Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;İleri Arıtma     (Q≤50 m3/gün)
1,093.22
 
Atıksu  Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;İleri Arıtma    (50<Q≤250 m3/gün)
1,470.34
 
Atıksu  Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;İleri Arıtma    (250<Q≤1000 m3/gün)
1,826.27
 
Atıksu  Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;İleri Arıtma   (Q>1000 m3/gün)
2,203.39
 
 
 


Diğer Görseller