Açma / Kapama

a) Borç nedeniyle kapama ve açma işlemleri:

 

Borcunu ödemeyen abonenin veya yönetmeliğe aykırı davranışta bulunan abonenin suyu kullanıma kapatılır.Borcun ödenmemesinden dolayı suyu kapatılan abone İdareden izinsiz olarak, kapatılan suyu açarak kullanması halinde 2.defa su kapama işlemi yapılır. Söz konusu abone borcunu 30 gün içerisinde ödemez ise mühür koparma işleminden (mühür fekki) dolayı yasal işlem başlatılır.

          İdarece aynı süreç içerisinde 3. defa kapama işlemi yapılmasına rağmen abonenin su kullanımının tespiti halinde aynı şube yolundan sadece bu abonenin faydalanıyor olması halinde kapama işlemi Şube Yolu Bağlantısından yapılır. Ancak aynı şube yolundan birden fazla abonenin faydalanıyor olması durumunda bu aboneliğe ait su tesisatı conta ile mühürlenerek kapatılır. Ayrıca bu abone ile ilgili mühür koparma işleminden dolayı yasal işlem başlatılır.

Borcun ödenmesi durumunda ve bu yönetmeliğe aykırı davranışın ortadan kalkması durumunda abonenin suyu kullanıma açılır.

            Su kapama ve açma ücreti türüne göre her açma ve kapama nedeniyle tahsil edilir.

b) Şube Yolu Bağlantısından suyu kullanıma kapatılan abonenin kapama ve açma ücreti; ayrı ayrı  18,88 TL olarak tahsil edilir.

Suyu kapatılan abonenin bulunduğu binada suyun olmaması durumunda insan hayatını olumsuz yönden etkileyecek olan yangın halinde mühür'ün kopartılması durumunda herhangi bir cezai işlem yapılmaz. Ayrıca, yangının söndürülmesi amacıyla kullanılan abonelikteki su bedeli (sadece yangın afetinin yaşandığı ay için) kurumca karşılanır.Diğer Görseller